top of page

מידול האינפורמציה של המבנה - ​BIM

מידול האינפורמציה של המבנה היא שיטת ניהול מידע שמטרתה ייעול התכנון והביצוע של פרויקטים בתחום האדריכלות. בשיטה זו קיים מודל ממוחשב, תלת-ממדי, אשר מהווה ייצוג דיגיטלי של המבנה האמיתי על כל מאפייניו. כדוגמת: מראה וחומרי גמר, חישובי כמויות, פרטי בניין.
Comments


bottom of page