top of page

פרויקט ברחוב יוסי בר חלפתא באשדוד , בניין משרדים ומרפאות בן 4 קומות,  תכנון של הבניין בכמה וריאציות שונות עד לסיכום סופי מול כלל הגורמים קיבל את צורתו בהתאם בצרכי האזור והתאמה לסביבה.

מתוכנן בשיטת BIM.

תכנון והדמיות VHR אדריכלים בע"מ

יוסי בר חלפתא, אשדוד

bottom of page